Kennismaken met meditatie

De juiste wolf voeden

Een indiaan vertelde zijn kleinzoon over het geweld en de wreedheid in de wereld en hoe deze ontstaan. Hij zei dat het voelt alsof er twee wolven aan het vechten zijn in het  hart van de mens. De ene wolf is wraakzuchtig en boos en wil nemen en de andere is begripvol, vriendelijk en wil geven. De jongen vroeg zijn grootvader welke wolf het gevecht in het hart gaat winnen. De indiaan antwoordde: “…….De wolf, die je besluit te voeden, zal winnen…….”
Hierin ligt de uitdaging voor de mensheid en voor onze spirituele beoefening:

Hoe kunnen we nu onszelf leren de juiste wolf te voeden?

Door eerlijk te zijn tegenover onszelf
We zijn gedurende ons leven goed geworden in het versterken van onze negatieve gevoelens en het volharden in ons eigen gelijk. Waardoor de boze wolf in ons meer en meer straalt en schittert. We kunnen onze ketenen van gewoontepatronen doorbreken, een moment – of drie ademhalingen lang- stoppen waar we mee bezig zijn, een rustpunt creëren. Waardoor we ruimte scheppen, contact kunnen maken met onze aangeboren goedheid en haar drie kwaliteiten d.w.z. onze intelligentie, onze openheid en onze ruimhartigheid. Als deze hartskwaliteiten gewekt worden, snijden ze door onze reactiviteit zoals niets anders dit kan doen.

Met mededogen naar onze “haat”geest te kijken zonder die verder te voeden.
Vertrouwd raken met de wolf in je, die polariseert, die van de ander ‘die slechte ander’ maakt, die het bij het verkeerde eind heeft. Vastberaden, onbevreesd en op een liefdevolle manier je boze, wraakzuchtige en vijandige wolf leren kennen. Vertrouwd raken met dat deel van je zelf zonder het verder te voeden.

Door heel kort rust te creëren ontstaat een keuzemoment
Hierdoor kunnen we ervoor kiezen onze harts-kwaliteiten (openheid,intelligentie,ruimhartigheid) te voeden i.p.v. onze negatieve gevoelens. Gedrag en handelingen, die hieruit voortvloeien zijn als een medicijn dat ieder lijden kan genezen.