Stichting Stef

Stichting Stef bevordert het welzijn van kansarme mensen met één of meerdere functiebeperkingen. Zij komen uit gebieden met een economische en / of ontwikkelingsachterstand. In Nederland leveren we graag een bijdrage aan de beeldvorming ten aanzien van de omgang met mensen van deze doelgroep. Respect voor eigen identiteit en zelfbeschikkingsrecht zijn voor ons belangrijke waarden.

Voor meer informatie zie:

http://stichtingstef.nl/